• PL
 • ENG
 • Uprawa

  Sukces zaczyna się od wyprodukowania wysokiej jakości owoców, gdyż nawet najnowocześniejsze technologie nie poprawią jakości jabłek po zbiorze.

  Firma nałożyła na wszystkich swoich udziałowców obowiązek posiadania certyfikatu IP, odnawianego rokrocznie, przez każdego producenta będącego członkiem grupy.

  • analizując europejskie i światowe trendy, potrzeby rynku oraz warunki klimatyczne jakimi dysponuje nasz region, sukcesywnie dokonujemy zmian w nasadzeniach jabłoni,
  • aktualizujemy oraz upowszechniamy listy dozwolonych w Integrowanej Produkcji środków ochrony roślin,
  • każdego z członków grupy zobowiązujemy do prowadzenia rejestru stosowanych środków ochrony roślin,
  • dokonujemy badań laboratoryjnych na pozostałości pestycydów w owocach, które wprowadzamy na rynek
  • co roku, w ramach recertyfikacji GLOBAL G.A.P.,  gospodarstwa naszych udziałowców poddajemy kontroli, dokonywanej przez niezależną jednostkę certyfikującą
  • zapewniamy kompetentne doradztwo sadownicze, dotyczące technologii oraz stosowania środków ochrony roślin.