• PL
  • ENG
  • Sortowanie

     

    W trosce o klienta postawiliśmy na inwestycje w technologię sortowniczą, zapewniającą przygotowanie produktu o najwyższej jakości. Świadczy o tym fakt, iż na wyposażeniu obiektu firmy znajduje się w pełni zautomatyzowana, nowoczesna linia sortownicza o wydajności 7 ton na godzinę. Sortowanie jabłek odbywa się w sposób bezdotykowy – gwarantują to wodne rozładunki, hydropróżniowa napełniarka i system 26 kanałów wodnych, w których odbywa się podział jabłek na zadane kategorie. Owoce sortowane są pod względem wielkości, wagi, koloru oraz jakości. W celu zapewnienia identyfikowalności system automatycznie tworzy zakodowaną etykietę, która następnie zostaje umieszczona na skrzyni. Etykieta zawiera informacje o pochodzeniu i rodzaju towaru. Dodatkowo, system automatycznie generuje raport z procesu sortowania, który zawiera dane o klasyfikacji rozmiarowej i jakościowej posortowanych jabłek. Z procesem sortowania powiązana jest także komora spedycyjna z systemem regałów przejezdnych. Komora ta, składująca 500 ton posortowanych jabłek, daje możliwość natychmiastowej odpowiedzi na zapotrzebowanie z działu pakowania.