• PL
 • ENG
 • Projekty UE

   

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  Europa inwestująca w obszary wiejskie

   

  Wil-Sad Sp. z o.o. realizuje operację mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych z sortowaniem oraz pakowaniem owoców mające na celu wzrost wartości dodanej firmy Wil-Sad Sp. z o.o. oraz poprawę konkurencyjności jako grupy producenckiej”.

   

  Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik utrzymanie statusu grupy producentów rolnych, związku grup producentów rolnych, organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów przez cały okres związania celem.

   

  Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.